04 Initiatieproef 2 Paarden
Initiatie proef 2
Noortje Verheyen
Kytano-Classic-A One Z
  C Diff
1 A-F-B-M-C Binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand

(lichtrijden)
6.5
2 H-X-K Gebroken lijn (lichtrijden) 6
3 A-X-A Cirkel (20m) 6
4 F-X-H Diagonaal van hand veranderen (lichtrijden) 6
5 M-X-F Gebroken lijn (lichtrijden) 6
6 K-B
Vanaf M
Van hand veranderen
Doorzitten
6.5
7 C Cirkel 6.5
8 Tussen
X & C
C
Arbeidsgalop links aanspringen
Hoefslag volgen
6
9 E-B-E Cirkel (20m) 6.5
10 Tussen
K & A
Arbeidsdraf 7
11 Tussen
F & B
B
Middenstap
Afwenden
6.5
12 X
E
Halthouden, 3 sec. stilstaan, daarna
voorwaarts in middenstap
Rechterhand
6
13 Tussen
E & H
C
Arbeidsdraf
Cirkel (20m)
6.5
14 Tussen
X & C
C
Arbeidsgalop rechts aanspringen
Hoefslag volgen
6.5
15 B-E-B Cirkel (20m) 6
16 Tussen
F & A
A
Arbeidsdraf (doorzitten)
Afwenden
6
17 Tussen
A & X
Tussen
X & G
Middenstap
Halthouden en groeten
7
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 7
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 6
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 6.5
 
1ste fout
2de fout
3de fout